Urlop Macierzyński 2016 6

Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, jakie wejdą w życie z dniem 2-go stycznia 2016

Przeczytałam ostatnio 2-3 artykuły na ten temat i ponieważ zostały one napisane nad wyraz niezrozumiałym językiem (przynajmniej dla mnie, bosze, mam nadzieje, że aż tak tępa jednak nie jestem ;-)), postanowiłam, że zamieszczę to opracowanie specjalnie dla Was Drogie przyszłe Mamusie od 2016 :-).

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

Zaczniemy od definicji, bo jak tak będe operować nazwami, to może się to wszystko nam pomieszać ;-)

>>Podstawowy Urlop Macierzyński – zaczynamy zaraz po porodzie (choć Uwaga! – możemy już też z tego skorzystać na 6 tygodni przed).

Obecny wymiar (przy 1 porodzie):

20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci

33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci

35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci

37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci

>>Dodatkowy Urlop Macierzyński – po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, możemy skorzytać z urlopu dodatkowego.

Wymiar:

do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka

do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci

>>Urlop Rodzicielski – po zakończeniu dodatkowego, możemy rozpocząć urlopu rodzicielski dodatkowy.

Wymiar: do 26 tygodni, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Sumując – płatne urlopy związane z urodzeniem dziecka (dzieci), przy jednym porodzie, wynoszą odpowiednio:

52 tygodnie, gdy urodzimy urodzimy jedno dziecko

od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci

>>Urlop Ojcowski – 2-tygodniowy urlop, przysługujący tacie po narodzinach dziecka

Jakie zmiany w zasiłkach przyniesie rok 2016?

W pierwszej kolejności znika nam podział na Urlop Macierzyński Podstawowy i Dodatkowy.

Obecnie wygląda to tak:

 Untitled

A od 2016 będzie wyglądało tak:

 2

Przy czym należy pamiętać, że:

1-Nie zmienia nam się całkowita liczba tygodni, jakie możemy wykorzystać na opiekę nad dzieckiem po porodzie. Przykładowo – w przypadku 1 dziecka liczba ta nadal wynosi 52 tygodnie.

2-Pojawia nam się bardzo ciekawa zmiana, mianowicie będziemy mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego w częściach, czyli będzie można go podzielić na maksymalnie 4 kawałki, które nie muszą następować po sobie. Co więcej, będziemy mogły go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

3-Jeśli w trakcie urlopu rodzicielskiego, będziemy chciały podjąć pracę na ½ etatu, nasz urlop rodzicielski będzie mógł ulec proporcjonalnemu wydłużeniu. Żeby nie wchodzić w zbytnie szczegóły pokażę Wam tylko zasadę, na jakiej się to odbędzie.

Przykładowo – jeśli pracujecie 8 tygodni na ½ etatu podczas urlopu rodzicielskiego, wówczas w zamian przysługuje Wam wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 4 tygodnie.

Proste równanie: 8 x ½ = 4 ;-)

4-Nowelizacja daje możliwość na wymianę urlopem rodzicielskim pomiędzy rodzicami, z których jeden jest zatrudniony z tytułu umowy o pracę, a drugi prowadzi działalność gospodarczą.

5-Urlop ojcowski, w wymiarze 2 tygodni będzie mógł być od teraz wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2 roku życia (obecnie do 1 roku). Teraz też nie można go dzielić, a od 2016 będzie możliwość podziału na 2 części.

Będziemy również mogły:

  1. Zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy.
  2. Zarówno mama, jak i tata będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego w każdym czasie. Jedynym ograniczeniem będzie wymiar urlopu, który nie może zostać przekroczony.
  3. W przypadku śmierci mamy, porzucenia przez nią dziecka, lub gdy jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, będzie istniała możliwość, aby urlopy: macierzyński i rodzicielski, zostały wykorzystane przez członków jej najbliższej rodziny.

A dodatkowo wrzucam jeszcze 2 dość istotne informacje.

Jak jest liczony zasiłek na urlopie macierzyńskim?

Mówiąc bardzo prosto – podstawa zasiłku jest wyliczona na podstawie wynagrodzenia (przychodu) z 12 miesięcy kalendarzowych pracy, jakie poprzedziły okres, kiedy kobieta nie mogła już tej pracy wykonywać.

Troszkę trudniej – Wynagrodzenia to nic innego jak przychód pracownika, które jest podstawą do naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe, „po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez samego ubezpieczonego.”

Ile wynosi zasiłek na urlopie macierzyńskim?

Wszystko jest uzależnione od czasu jego trwania.

Obecnie, w przypadku, jeśli zdecydujemy się na wzięcie jedynie Podstawowego Urlopu Macierzyńskiego i Dodatkowego Urlopu Macierzyńskiego (1 dziecko = 20 tygodni + 6 tygodni) – będziemy otrzymywać zasiłek w postaci 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli jednak, po upływie tego czasu zdecydujemy, ze mimo wszystko chciałybyśmy jeszcze wziąć Urlop Rodzicielski, wówczas w takim przypadku, podczas tych dodatkowych tygodni otrzymamy 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Inaczej sprawa wygląda, kiedy od razu decydujemy się na Podstawowy Urlop Macierzyński + Dodatkowy Urlop Macierzyński + Urlop Rodzicielski, czyli na pozostanie z dzieckiem (dziećmi) od 52 tygodni (1 dziecko), nawet aż do 71 tygodni (w przypadku, gdy urodziłyśmy większą liczbę dzieci). W takim przypadku przez cały okres trwania urlopu, będziemy otrzymywać 80% wymiaru zasiłku.

Z 2016r. Wejdzie również nowa zmiana w zasiłkach dla bezrobotnych, rolników, pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych i studentów

Takie osoby będą miały prawo do otrzymywania świadczenia rodzicielskiego, które będzie swoistym odpowiednikiem urlopu macierzyńskiego. Zasiłek wyniesie 1 tys. zł otrzymywanych miesięcznie przez rok.

Dodatkowo osoby, które są ubezpieczone w ZUS oraz bezrobotne, z zasiłkiem niższym niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, otrzymają dopłatę, tak aby finalnie całościowy zasiłek na rodzicielskim nie był niższy od 1000zł.

Bądź towarzyski, podziel się!