Błąd medyczny przy porodzie. O prawie do odszkodowania. 3