Konkurs. Szklane butelki dla dziecka. 0

KONKURS – ZAKOŃCZONY

Kochane, dziękuję serdecznie za wszystkie nadesłane odpowiedzi :-)

Nagrody tym razem powędrują do:

Miejsce I – Izabeli Kurzątkowskiej – wybrana butelka + osłonka

Miejsce II – Oliwia Gołaszewskiej – wybrana osłonka na butelkę

Miejsce III – Wiolety Gizickiej – wybrana osłonka na butelkę

Osłonki znajdziecie na stronie: SilikonoveColorove

Wszystkie Panie proszę o przesłanie adresu do wysyłki nagród na adres: maja.bemam@gmail.com, wraz z informacją o kolorze wybranej osłonki, a w przypadku miejsca I – również rodzaju butelki.

Serdecznie gratuluję,

Maja-BeMam

Weź udział w konkursie Szklane butelki dla dziecka” i wygraj silikonowe osłonki na butelki od SilikonoveColorove.

Zasady konkursu są bardzo proste.

Wystarczy, że:

a.polubisz i udostępnisz POST KONKURSOWY znajdujący się na fanpage BeMam na Facebooku
b.oraz zamieścisz pod POST KONKURSOWY odpowiedź na pytanie: ”Dlaczego chciałbyś/chciałabyś dostać silikonową osłonkę na szklaną butelkę dla dziecka?” :-)

Konkurs kończy się w niedzielę 3 kwietnia 2016

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wtorek 5 kwietnia 2016

Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3 laureatów, którzy najciekawiej odpowiedzą na pytanie konkursowe.

Do wygrania w konkursie są następujące nagrody:

1 43 1448542543_e61eeeac49326f3e

Miejsce I – Dowolna butelka szklana spośród dostępnych na stronie SilikonoveColorove (AVENT, NUK, Canpol, Lovi lub BabyOno) + Osłonka Silikonowa w wybranym przez zwycięzcę kolorze

Miejsce II – Osłonka Silikonowa na butelkę w wybranym przez zwycięzcę kolorze

Miejsce III – Osłonka Silikonowa na butelkę w wybranym przez zwycięzcę kolorze

Lady Pink ultra violetSky BlueMilky WayEco GreenBlue Lagoon

Powodzenia:)
Pozdrawiam Was serdecznie,
Maja-BeMam

***PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM KONKURSU***

Regulamin konkursu „Szklane butelki dla dziecka”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Silikonowe osłonki na butelki od SilikonoveColorove”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych odpowiedzi na pytanie: ”Dlaczego chciałbyś/chciałabyś dostać silikonową osłonkę na szklaną butelkę dla dziecka?”

§ 2
Organizatorem konkursu jest blog BeMam.pl, reprezentowana przez Maję Falkiewicz-Gancarz.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami BeMam.

§ 4
Konkurs trwa od 30.03.2016 do 03.04.2016 r.

§ 5
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 05.04.2016 na stronie -www.bemam.pl oraz fanpage BeMam na Facebooku.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 30.03.2016 do 03.04.2016r. zamieszczą na Fanpage BeMam na Facebooku pod postem konkursowym (POST KONKURSOWY) odpowiedź na pytanie: ”Dlaczego chciałbyś/chciałabyś dostać silikonową osłonkę na szklaną butelkę dla dziecka?”

§ 7
Po zakończeniu konkursu laureaci zostaną poproszeni o podanie danych teleadresowych celem realizacji Konkursu (wysyłki nagrody). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez autorkę bloga Maję Falkiewicz-Gancarz.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 1 najlepszą fotografię.

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. polubić i udostępnić Post Konkursowy znajdujący się na fanpage BeMam na Facebooku
b.zamieścić pod Postem Konkursowym (POST KONKURSOWY) odpowiedź na pytanie: ”Dlaczego chciałbyś/chciałabyś dostać silikonową osłonkę na szklaną butelkę dla dziecka?”
c. zapoznać się z Regulaminem Konkursu
3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest odpowiedź na pytanie:”Dlaczego chciałbyś/chciałabyś dostać silikonową osłonkę na szklaną butelkę dla dziecka?”. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.
4. Każdy z uczestników Konkursu może wkleić tylko jedną odpowiedź, może to być też zdjęcie, czy tekst ze zdjęciem.
5. Wklejając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony do Konkursu tekst lub/i zdjęcie jest jego własnością i został/o napisany/wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu/zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 05.04.2016 r. do godziny 23:00.
7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage BeMam na Facebooku oraz na www.bemam.pl.

IV. NAGRODY

§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody:

Miejsce I – Dowolna butelka szklana spośród dostępnych na stronie: SilikonoveColorove (AVENT, NUK, Canpol, Lovi lub BabyOno) + Osłonka Silikonowa w wybranym przez zwycięzcę kolorze

Miejsce II – Osłonka Silikonowa na butelkę w wybranym przez zwycięzcę kolorze

Miejsce III – Osłonka Silikonowa na butelkę w wybranym przez zwycięzcę kolorze

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego do Konkursu zdjęcia/ Tekstu i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Bądź towarzyski, podziel się!