Konkurs – „Stwórz hasło Akcji Rodzice Uważnie Obecni” 0

Weź udział w Konkursie „Stwórz hasło Akcji Rodzice Uważnie Obecni” i wygraj Tablicę 3 w 1 z 30 akcesoriami od Janod!

Zasady konkursu są bardzo proste:

Wystarczy, że:
a. przystąpisz do wydarzenia (zaznacz: Wezmę udział!) Rodzice Uważnie Obecni na Facebooku i udostępnisz je na swoim profilu
b. zamieścisz pod Postem Konkursowymudostępnionym w Wydarzeniu swoją propozycję hasła akcji. Planowane jest umieszczenie Hasła na plakatach akcji. Hasło powinno odnosić się do tematyki akcji i dotyczyć uważności rodzica (Informację o tym, czym jest uważność znajdziesz w tym artykule: UWAŻNI RODZICE – UWAŻNIE OBECNI).

Konkurs rozpoczyna się w środę 17 sierpnia 2016 i  kończy się w środę 24 sierpnia 2016

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek 26 sierpnia 2016

Osoba, która napisze najciekawsze hasło otrzyma Tablicę firmy Janod – Tablica 3 w 1 z 30 akcesoriami, Janod Tablica 3 w 1 z 30 akcesoriami

Tablica szkolna

***PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM KONKURSU***

Regulamin Konkursu „Stwórz hasło Akcji Rodzice Uważnie Obecni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Stwórz hasło Akcji Rodzice Uważnie Obecni”. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie hasła na plakat akcji „Rodzice Uważnie Obecni”.

§ 2
Organizatorem konkursu jest blog BeMam, reprezentowany przez Maję Falkiewicz-Gancarz.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Wydarzenia Rodzice Uważnie Obecni

§ 4
Konkurs trwa od 17.08.2016 do 24.08.2016 r.

§ 5
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 26.08.2015 na stronie www oraz na stronie Wydarzenia Rodzice Uważnie Obecni.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 17.08.2016 do 24.08.2016 r. r. zamieszczą pod POSTEM KONKURSOWYM swoją propozycję hasła akcji „Rodzice Uważnie Obecni”.

§ 7
Po zakończeniu konkursu laureat zostanie poproszony o podanie danych teleadresowych celem realizacji Konkursu (wysyłki nagrody). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z Mai Falkiewicz-Gancarz i Agnieszki Polinski.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 1 najlepsze hasło.

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. przystąpić do wydarzenia (zaznaczyć: Wezmę udział!) Rodzice Uważnie Obecni na Facebooku i udostępnić je na swoim profilu
b. zamieścić pod Postem Konkursowym udostępnionym w Wydarzeniu swoją propozycję hasła akcji. Planowanie jest umieszczenie hasła na jej plakatach. Hasło powinno być proste i dotyczyć uważności rodzica.
c. zapoznać się z Regulaminem Konkursu
3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest napisanie hasła na plakat akcji „Rodzice Uważnie Obecni”. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.
4. Każdy z uczestników Konkursu może udzielić dowolnej ilości odpowiedzi.
5. Wklejając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu odpowiedź została napisana przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 26.08.2016 r. do godziny 23:30.
7. Wyniki Konkursu oraz nazwisko zwycięzcy zostaną opublikowane w formie notatki na stronie Wydarzenia Rodzice Uważnie Obecni oraz na stronie akcji WWW.

IV. NAGRODY

§ 10
W konkursie przewidziano następującą nagrodę:

I miejsce – Tablica 3 w 1 z 30 akcesoriami, Janod

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej do Konkursu odpowiedzi i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Bądź towarzyski, podziel się!