Konkurs BeMam Line – Wygraj Sukienkę Ribbon 0

Zasady konkursu są bardzo proste:

Wystarczy, że:

(1)  Polubisz i udostępnisz post konkursowy

(2)  Zamieścisz pod postem konkursowym na Fanpage BeMam (POST KONKURSOWY) odpowiedź na pytanie:

Dlaczego to Ty Mamo powinnaś wygrać sukienkę Ribbon?”

Forma odpowiedzi dowolna, możesz też dodać zdjęcie.

Konkurs trwa od 5  do 14 kwietnia 2017

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2017

Spośród uczestniczek konkursu zostanie wyłoniona 1, która udzieli najciekawszej odpowiedzi. Laureatka otrzyma nagrodę. Do wygrania w konkursie jest Sukienka BeMam Line – Ribbon, w wybranym przez laureatkę kolorze (Blue lub Red)

 Sukienki do karmienia piersią

ubrania dla ciężarnych

***PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM KONKURSU***

Regulamin konkursu Konkurs BeMam Line – Wygraj Sukienkę Ribbon

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs BeMam Line – Wygraj Sukienkę Ribbon”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe -„Dlaczego powinnaś wygrać sukienkę Ribbon?

§ 2

Organizatorem konkursu jest blog BeMam, reprezentowany przez autorkę – Maję Falkiewicz-Gancarz

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami BeMam.

§ 4

Konkurs trwa od 05.04.2017 do 14.04.2017 r.

§ 5

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15.04.2017 na stronie www.bemam.pl oraz fanpage BeMam.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 05.04.2017 do 14.04.2017 zamieszczą na Fanpage BeMam na Facebooku (BeMam) pod postem konkursowym (POST KONKURSOWY) odpowiedź na pytanie konkursowe – Dlaczego to Ty Mamo powinnaś wygrać sukienkę Ribbon?”

§ 7

Po zakończeniu konkursu laureatka zostanie poproszona o podanie danych teleadresowych celem realizacji Konkursu (wysyłki nagrody). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatce otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z Mai Falkiewicz-Gancarz i Tomasza Gancarza.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 1 najlepszą odpowiedź.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. zamieścić pod postem konkursowym (POST KONKURSOWY) na Fanpage BeMam na Facebooku odpowiedź na pytanie konkursowe – Dlaczego to Ty Mamo powinnaś wygrać sukienkę Ribbon?”

b. polubić i udostępnić post konkursowy

c. zapoznać się z Regulaminem Konkursu

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest pokazanie za pomocą fotografii mamy ćwiczącej z dzieckiem/ dziećmi lub/i maluszkiem w jej brzuchu. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.
4. Każdy z uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
5. Wklejając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 15.04.2016 r. do godziny 22:00.
7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage BeMam na Facebooku oraz na www.bemam.pl.

IV. NAGRODA

§ 10

W konkursie przewidziano następującą nagrodę – Sukienkę Ribbon BeMam Line w kolorze niebieskim lub czerwonym. Kolor wybiera laureatka.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej do Konkursu odpowiedzi i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

8. Konkurs nie jest organizowany przez Facebook.

Bądź towarzyski, podziel się!