Jak ważna dla dzieci jest relacja pomiędzy Tatą a Mamą 0

Dzisiaj dla odmiany piszę tekst, który dotyczy i Mamy i Taty, relacji pomiędzy nimi, a także jak to wszystko wpływa zwrotnie na dziecko. Dziecko jest owocem związku i jest w tym związku najważniejsze. W emocjach zapominamy jednak czasem, jak bardzo możemy na tego malucha oddziaływać.

Jakość związku, a opieka nad dzieckiem

Zarówno Mama, jak i Tata oddziaływają na dziecko poprzez jakość ich własnego związku. Ojciec, będący w silnej i dobrej relacji z Matką swoich dzieci, będzie częściej angażował się w opiekę i spędzał z nimi więcej czasu. Dzięki temu jego potomstwo będzie się lepiej rozwijało psychicznie i emocjonalnie. Podobnie będzie z Mamą. Jeśli kobieta czuje, że jest doceniana, jest szczęśliwa i bezpieczna w związku, czuje, że partner ją wspiera i bierze udział w wychowaniu dzieci, wówczas ma ona większe szanse na bycie lepszą matką. Dobry związek, przynosi dobre rezultaty. Oboje rodziców wykazuje wówczas większe zaangażowanie i większą pewność w opiece nad niemowlakami. Zarówno Mama, jak i Tata są spokojniejsi i w lepszym stopniu potrafią kontrolować własne emocje. A to przede wszystkim nie pozostaje bez wpływu na malucha…. Jednym z niepodważalnych korzyści, jakie niesie ze sobą zdrowa relacja pomiędzy Mamą a Tatą, jest modelowanie zachowań dziecka i bycie wzorem do naśladowania. Jeśli Ojciec traktuje Matkę z szacunkiem, w zdrowy i spokojny sposób odnosi się do konfliktów i nieporozumień, wówczas i jego syn w przyszłości będzie wiedział, w jaki sposób powinien traktować kobiety. Również w mniejszym stopniu będzie wykazywał skłonności do agresji. Zdrowa relacja w rodzinie wpływa również na dziewczynki. Mając kochających i zaangażowanych ojców, kiedy podrosną będą wybierały lepszych, traktujących je z szacunkiem partnerów. Przykładowo wiele badań psychologicznych pokazuje, że dziewczynki z rodzin, gdzie ojciec pije i nie angażuje się w ich wychowanie, będą wybierały podobnego partnera w przyszłości. Dlaczego? Jednym z proponowanych wyjaśnień jest po prostu przyzwyczajone do takiego wzorca w domu. Pisząc krótko – nie będą potrafiły wejść w związek z innym typem osobowości, bo są przyzwyczajone do mężczyzny, który pije i którym często trzeba się opiekować. Dodatkowo Ojcowie, którzy są agresywni będą mieli z większym prawdopodobieństwem dzieci, które są strachliwe, wycofane lub antyspołeczne.

Tato wzmocnij relację i więź z Mamą!

Jednym ze sposobów na bycie Dobrym Ojcem jest po prostu właściwa relacja z Matką swoich dzieci. Właściwa relacja to przede wszystkim traktowanie kobiety z szacunkiem, darzenie jej uczuciem i okazywanie zrozumienia. Szacunek, miłość i troska, w podobny sposób, jak agresja, maltretowanie dzieci czy nadużycia w rodzinie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzieci mające dobrych i kochających ojców, którzy dbają o nie i o ich Matkę, będą wykazywały podobne zachowania w przyszłości. Takie dzieci będą wchodziły w lepsze relacje z rówieśnikami, a potem partnerami życiowymi. Ponieważ taki wzorzec zachowań wyniosą z domu. Jeśli jednak dziecko będzie świadkiem przemocy domowej, złego traktowania Matki przez Ojca lub innych negatywnych zachowań, wówczas znajduje się nie tylko w niebezpieczeństwie popełnienia tych samych błędów w dorosłym życiu, ale może również zapaść na choroby immunologiczne, będzie w większym stopniu podatne na depresję i zachowania agresywne.

Ja wzmocnić relację Mama-Tata?

Jest kilka warunków, które powinny być spełnione. Wszystkie jednak osadzają się na trzeźwej ocenie siebie, swoich błędów oraz dojrzałym podejściu, w szczególności do szukania kompromisów. 1. Tato i Mama powinni przede wszystkim w pozytywny sposób odnosić się do siebie nawzajem i okazywać sobie uczucia. To ważne, bo to co maluchy wyniosą z domu, prawdopodobnie posadzą w swoim przyszłym związku. Jeśli będą to dobre emocje i ciepło, będzie dobrze, ale jeśli w domu rodzinnym panowała agresja i złość, możliwe, że pojawi się ona też później. 2. Tato i Mama powinni umieć radzić sobie z konfliktem w związku w sposób konstruktywny. Ogólnie pary, które potrafią przepracować nieporozumienia, pójść na kompromis i wybaczyć sobie nawzajem, są bardziej szczęśliwe i mają szczęśliwsze dzieci, które nie są konfliktowe i nie unikają rozwiązywania problemów w związku. 3. Tato powinien też unikać krytycyzmu wobec partnerki, który najczęściej przejawia się w agresji personalnej wobec osobowości (np. „ale TY głupia jesteś..”), podczas gdy można by było zaadresować problem w zupełnie inny sposób. To samo oczywiście dotyczy zachowania Mamy wobec Taty. 4. Tato nie powinien być też ścianą, o którą można rzucać grochem. Czyli po prostu powinien być obecny, a nie emocjonalnie odległy. W punkcie 3 i 4 są przedstawione negatywne zachowania, które nie rozwiązują konfliktu, a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej go jątrzą. Dla dobra związku i dzieci rodzice powinni nauczyć się rozmawiać ze sobą i w konstruktywny sposób podchodzić do konfliktu.

Bo do tanga trzeba dwojga….

Dość dużo piszemy o Ojcach i ich roli, bo tego tematu dotyczyła nasza akcja Tato Pomaga Mamie. Musimy jednak pamiętać, że Mama też ma wpływ, że czasem to ona jest stroną konfliktu lub złych emocji w związku. Bardzo ważne jest, aby rozumieć istotę takich sytuacji i umieć je rozpracować, bo negatywne emocje Tato!Mamo! mogą przede wszystkim wpływać na Wasze dziecko i modelować jego przyszłość…

Bądź towarzyski, podziel się!