Dlaczego kąpiele z tatą są takie ważne? 0

Wieczorne kąpiele są jednym z “rytuałów” najchętniej wykonywanych przez ojców. Tato wraca po pracy do domu, bawi się z dzieckiem i najczęściej zajmuje się również jego wieczorną pielęgnacją. W poniższym tekście nie napiszę zbyt wiele o tym, że sama kąpiel jest ważna, ale jak bardzo istotny jest czas, jaki Tato spędza, opiekując się maluchem. Wiele badań wskazuje bowiem na to, że ojcowska opieka nad dziećmi, może mieć wpływ na ich rozwój i dobre samopoczucie, nie tylko w dzieciństwie, ale również, a może przede wszystkim, w późniejszych latach życia.

Kąpiel z tatą, a emocjonalna równowaga nastolatków

Badania University College, London, wykazały, że słaba uczuciowa relacja z ojcem w dzieciństwie może mieć negatywny wpływ na zdrowie emocjonalne nastolatków. Dr Howard Steele wykazał, że dzieci, którymi ojcowie zajmowali się mało, miały na późniejszym etapie życia istotne problemy w nawiązaniu długotrwałych relacji. Co ciekawe badania te wiążą się też z kąpielami. Dzieci, które nie spędzały z ojcami odpowiedniej ilości czasu, w tym także nie były przez nich kąpane, doświadczały trudności w nawiązywaniu przyjaźni i relacji trzy razy częściej niż ich rówieśnicy.
Jack O’Sullivan, powiedział: „Kąpanie jest wskaźnikiem zaangażowania Taty w opiekę nad dziećmi.
Badania pokazują, że gdy ojciec jest aktywnie zaangażowany, jego dzieci mają więcej kompetencji społecznych, odnoszą też więcej sukcesów na egzaminach. Co ciekawe u tych dzieci jest również mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się przestępczych zachowań w późniejszym latach życia”.

Nawet jeśli ojciec “tylko bawi się” z dziećmi, to w rzeczywistości w istotny sposób wpływa na ich rozwój. Mężczyźni potrafią być równie dbający i delikatni, jak kobieta. Odgrywają bardzo istotną rolę w pielęgnacji i rozwoju, której wartości dodane zmieniają się wraz z wiekiem i rozwojem dziecka.
Zarówno Matka, jak i Ojciec zachęcają dzieci do odkrywania świata, manipulowania przedmiotami i doświadczania relacji/ więzi z innymi. Jednak robią to w zupełnie inny sposób. Kobiety cześciej rozmawiają w spokojny i delikatny sposób. Mężczyźni z kolei wykazują tendencję do większego werbalnego i fizycznego stymulowania maluchów. Z czasem podrastające dzieci mogą preferować zabawę z tatą, który dostarcza im niesamowitej ilości wrażeń. Ta stymulacja jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na rozwój ich mózgu i może mieć trwały wpływ na społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój.

Badania naukowe i fakty dotyczące zaangażowania taty w opiekę nad dzieckiem

Na całym świecie jest prowadzonych bardzo dużo badań naukowych, dotyczących wpływu Ojca na dobrostan dzieci, psychologiczne dobre samopoczucie, zachowania społeczne, a także zdolności poznawcze i osiągnięcia w nauce. Poniżej przedstawię wybrane przykłady.

Wpływ taty na psychologiczne dobre samopoczucie i zachowania społeczne

Socjolog Dr. David Popenoe mówi, że „Ojcowie są Kimś więcej, niż tylko ‘drugim dorosłym’ w domu”. „Zaangażowanie ojca daje dzieciom więcej benefitów, niż jakakolwiek inna osoba mogłaby im dać.” Ojcowie mają bezpośredni wpływ na dobrostan (dobre samopoczucie) dzieci.

Można wymienić kilka przykładów:
Okazuje się, że najlepszym wskaźnikiem poziomu altruizmu u kobiet i mężczyzn jest stopień zaangażowania ojca w wychowanie.
Wspólną zmienną pojawiająca się często u dziewczynek z anoreksją jest zdystansowany lub zbytnio karzący ojciec.
Aż 80 % kobiet, emocjonalnie zdystansowanych od swoich rodziców, miało złe relacje z ojcem w dzieciństwie.
Wykazano, że już małe dzieci, które mają zaangażowanych ojców, będą czuły większe bezpieczeństwo psychiczne i większą pewność w odkrywaniu świata, a kiedy podrosną będą miały lepsze relacje z rówieśnikami. U takich dzieci występuje również mniejsze prawdopodobieństwo “pakowania się w kłopoty”. Charlie Lewis, w swoich badaniach udowodnił, że jeśli ojciec angażuje się w opiekę dziecka przed jego 1 rokiem życia, w przyszłości będzie ono z mniejszym prawdopodobieństwem popełniało przestępstwa.
Z opieki, jaką daje ojciec, wynika też, bardzo istotne dla dziecka – poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu maluch może coraz śmielej odkrywać otaczający go świat. To z kolei będzie wpływać na zdobywanie nowej wiedzy i rozwój intelektualny.

Kiedy noworodki stają się niemowlakami, zaczynają raczkować i eksplorować świat wokół nich, rodzice powinni już w inny sposób adresować ich potrzeby, muszą zacząć wyznaczać granice, ale także pomóc w poznawaniu świata. I właśnie tu, poprzez różnego rodzaju gry, ojcowie zaczynają odgrywać szczególną rolę.
Zabawa z Tatą jest więc kolejną, nawet jeśli nie spędza on z maluchem tyle czasu, co Mama, ma swoje szczególne znaczenie. To nie jest tylko zabawianie dziecka. To jest przede wszystkim dostarczanie mu wrażeń, dzięki którym zaczyna ono uczyć się siebie i świata.

Organizując różnego rodzaju gry, ojcowie tworzą przeszkody, które dziecko musi pokonać, a to z kolei uczy je szacunku względem limitów i ograniczeń. Dzięki zabawom dziecko dostaje wyzwania, które zachęcają je do poznawania świata, sprawdzenia się. Niemowlaki, które muszą się napracować, aby osiągnąć cel, jak np. zdobyć leżącą w rękach Taty piłkę, uczą się istotnych umiejętności rozwiązywania problemów. Co ciekawe, jeśli ojciec bawi sie sporo z dziećmi, osiągają one lepsze wyniki w nauce, testach i egzaminach.

Gra z Tatą pozwala dzieciom również na zdobycie wiedzy dotyczącej emocji, zarówno swoich, jak i u innych ludzi. Uczy nie tylko identyfikowania własnych stanów afektywnych, rozpoznawania ich u innych, ale także zrozumienia ich przyczyn. Niemowlaki wprawiają się w ten sposób w regulacji własnych emocji, nabywają umiejętności wyrażania ich oraz kontroli. W szczególności ta ostatnia sprawność będzie pozwalała dzieciom na wejście w prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Oczywiście Tato wpływa na dziecko nie tylko poprzez zabawę, ale również interakcję i bezpośrednie nauczanie. Badania wykazały, że kiedy ojciec jest czuły i pomocny, dzieci lepiej dogadują się ze swoim rodzeństwem. Jeśli jest on emocjonalnie zaangażowany, u jego dzieci rozwija się znacznie lepiej inteligencja emocjonalna, a dodatkowo są one mniej agresywne i wchodzą w lepsze relacje z rówieśnikami. Co ciekawe, wiele badań pokazuje, że wpływ ojca na regulację emocjonalną i relacje z rówieśnikami, jest silniejszy niż wpływ matki.
Podsumowując – to ojcowie mają niesamowity wpływ na pomoc dzieciom w budowaniu silnych relacji w dzieciństwie, a potem także w dorosłości.

Pozostałe badania wykazały również, że dzieci mające dobre relacje z ojcem:
- rzadziej doświadczały depresji, były mniej skłonne do zachowań buntowniczych i kłamstwa, miały też mniej problemów w szkole
- cechowało je dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, mniejsza skłonność do narkomanii i przemocy

Wpływ taty na zdolności poznawcze dziecka i osiągnięcia w nauce

Psychologowie sa zgodni, że dzieci doświadczające bezpieczeństwa i bliskości ze strony rodziców, wyrastają na szczęśliwych, odnoszących sukcesy, dobrze przystosowanych do życia dorosłych. Relacja z matką, przywiązanie i bliskość są niejako dane z góry, co jest nieodłączną konsekwencją 9 miesięcy noszenia w brzuchu, a potem często również karmienia piersią. Matkom jest łatwiej wytworzyć więź z dzieckiem. Nie jest to jednak niemożliwe w przypadku ojców. Tato również potrafi zbudować niesamowitą relację i przywiązanie z dzieckiem. Najważniejsze to, aby był responsywny – odpowiadał na potrzeby, gesty i zachowania dziecka. Kiedy Tato spędza z dzieckiem więcej czasu, zaczyna lepiej rozumieć jego postępowanie i szybciej odpowiadać na potrzeby. To tworzy podstawy bliskości, bezpieczeństwa i zaufania, które z kolei przekładają się m.in. na budowanie silniejszych relacji w dorosłym życiu.

Ale wpływ Taty może sięgać jeszcze dalej. Badania potwierdzają, że aktywna postawa ojca jest powiązana z lepszymi zdolnościami werbalnymi, funkcjonowaniem intelektualnym i osiągnięciami akademickimi u młodzieży. Charlie Lewis, Profesor Psychologii na Uniwersytecie Lancaster wykazał w 2001, że zaangażowanie ojca w opiekę nad dziećmi w wieku 7-11 jest predykatorem sukcesu w szkole, gdy osiągną one wiek 16 lat. Oprócz tego dzieci ojców, którzy są zaangażowani, opiekują się i bawią się z nimi, mają wyższy poziom IQ, lepsze zdolności lingwistyczne i poznawcze. Niemowlaki z takich rodzin, rozpoczynają szkołę z lepszym przygotowaniem akademickim, są bardziej cierpliwe i lepiej niż ich rówieśnicy, pozbawieni ojcowskiej troski, radzą sobie ze stresem i frustracją.

Podsumowując. „Kąpiele z tatą” są bardzo ważne  Tato powinien spędzać czas ze swoimi pociechami, bawić się z nimi i uczyć poznawać świat. Ta interakcja ma niesamowity wpływ na ich rozwój, ale także na to, jak poradzą sobie w dorosłym życiu. Dlatego Tato – nie szczędź na to czasu, a ty Mamo – wspieraj Tatę, bo czas, jaki spędzacie z dzieckiem to inwestycja, która się opłaci ;-)!

Wanienka „Camele’o” Pastel Blue, Beaba

2

Tekst został opracowany z użyciem poniższych tekstów źródłowych:
1. The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children, Author(s): Office on Child Abuse and Neglect, Children’s Bureau Rosenberg, Jeffrey., Wilcox, W. Bradford., Year Published: 2006 https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/fatherhood/chaptertwo.cfm
2. How Fathers Influence Children As They Grow, http://www.civitas.org.uk/hwu/fathers.php
3. Bath time with dad boost for babies, http://www.fatherhoodinstitute.org/2001/bathtime-with-dad-boost-for-babies/

Bądź towarzyski, podziel się!